VIIKKARITURNAUKSETKIN VAARASSA

Joukkuelajit kokoontuivat perjantaina keskustelemaan koronatilanteesta ja sen vaikutuksista urheiluun.
Erityisesti huomio keskustelussa oli Suomen hallituksen torstain uusissa suosituksissa, joista tehdään periaatepäätös valtioneuvoston yleisistunnossa ensi viikolla. Periaatepäätöksen jälkeen aluehallintovirastoilla ja kunnilla on alueellinen ja paikallinen toimivalta ja mahdollisuus tehdä tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioivia alueellisia ja paikallisia rajoituspäätöksiä.
Aluehallintovirastojen ja kuntien linjaukset tulevat koskemaan myös Viking Line Cup turnauksia.
Turnausjärjestäjät tekevät päätöksen turnausten järjestämisestä ko.linjausten perusteella. Mikäli turnaus joudutaan perumaan, peruutus on nähtävissä Viking Line Cup turnaus- ja tiedotesivulla, sekä siitä ilmoitetaan jo turnaukseen ilmoittautuneille joukkueille.
Liikunnan ja urheilun jatkuminen on sosiaalisesti ja terveydellisesti perusteltua ja äärimmäisen tarpeellista, joten toivottavaa olisi että korona ei laajenisi sellaisiin mittoihin että pelaaminen ja turnauksia jouduttaisiin perumaan.
Tartuntoja voidaan estää mahdollisimman huolellisella toiminnalla. Koska pukuhuonetiloja ei ole riittävästi kaikille joukkueille tulisi joukkueiden varautua pelivarusteisiin jo kotona, myös suihkutilat voivat olla suljettuina. Huilivuoroilla siirtyä ”väistötilaan” heti ottelun jälkeen että kohtaamisia syntyisi mahdollisimman vähän. Lisäksi kaikki muut varotoimet kuten maskien käyttö vapaana ollessa, sekä turvavälit ja käsihygienia ovat ensiarvoisen tärkeitä toimenpiteitä.
Viikkariterkuin
Antsa